Fiber Optic Modem

Huawei HG8120C
GPON ONU
FE x2, POTS x1

264.000 VND
Add to cart

Huawei HG8240
GPON
FE x4, POTS x2

389.000 VND
Add to cart

Huawei HG8240F
GPON
FE x4, POTS x2

458.000 VND
Add to cart

Huawei HG8245
GPON, 2.4GHz 802.11b/g/n 300M
GE x4, POTS x2, USB x1

466.000 VND
Add to cart

Huawei HG8245A
GPON, 2.4GHz 802.11b/g/n 300M
FE x4, POTS x2, USB x1

483.000 VND
Add to cart

Huawei HG8310M
GPON ONU
GE x1

236.000 VND
Add to cart

Huawei HG8321R
GPON ONU
FE x2, POTS x1

289.000 VND
Add to cart

Huawei HG8342R
GPON ONU
FE x4, POTS x2

416.000 VND
Add to cart

Huawei HG8346M
GPON ONU, 2.4GHz 802.11b/g/n 300M
FE x4, POTS x2, USB x1

487.000 VND
Add to cart

Huawei HG8540M
GPON ONU
FE x3, GE x1

300.000 VND
Add to cart

Huawei HG8541M
GPON ONU
FE x4, POTS x1

450.000 VND
Add to cart

Huawei HG8546M
GPON ONU, 2.4GHz 802.11b/g/n 300M
FE x3, GE x1, POTS x1, USB x1

536.000 VND
Add to cart

FE Fast ethernet port, GE Gigabit ethernet port, POTS VOIP port support H.248 & SIP, USB port for file sharing
Fiber Optic Modem, GPON. Upload 1.25 Gbps, Download 2.5 Gbps
Retail Package, Manual, DC Adapter. Bảo hành 12 tháng
Đặt hàng thanh toán trực tuyến, thời gian giao hàng 4-6 ngày