AMD Graphic Card
Workstation & Design Professional Graphics

AMD FirePro W4100 2GB
PCIe 3.0, RAM 2GB GDDR5 128-bit
DisplayPort x4

3.000.000 VND
Add to cart

AMD FirePro W7100 8GB
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR5 256-bit
DisplayPort x4

7.000.000 VND
Add to cart

AMD FirePro W8000 4GB
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 256-bit
DisplayPort x4

6.400.000 VND
Add to cart

AMD Radeon PRO WX5100 8GB
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR5 256-bit
DisplayPort x3 HDMI x1

8.260.000 VND
Add to cart

AMD Radeon PRO WX7100 8GB
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR5 256-bit
DisplayPort x4

12.300.000 VND
Add to cart

AMD Radeon PRO WX8200 8GB
PCIe 3.0, RAM 8GB HBM2 2048-bit
Mini DisplayPort x4

24.600.000 VND
Add to cart

AMD Radeon Pro DUO 32G
PCIe 3.0, RAM 32GB GDDR5 256-bit x2
DisplayPort x3 HDMI x1

18.200.000 VND
Add to cart

AMD Radeon Pro W5700
PCIe 4.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
Mini DisplayPort x5, USB-C x1

25.800.000 VND
Add to cart

PC Graphic Card

AMD R9 Fury X 4G
PCIe 3.0, RAM 4GB HBM 4096-bit
DP x3 HDMI x1

6.400.000 VND
Add to cart

AMD Radeon Pro Duo 8G
PCIe 3.0, RAM 8GB HBM 4096-bit x2
DP x3 HDMI x1

9.800.000 VND
Add to cart

AMD Radeon RX5700 8G
PCIe 4.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
DP x3 HDMI x1

8.770.000 VND
Add to cart

AMD Radeon RX5700XT 8G
PCIe 4.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
DP x3 HDMI x1

10.600.000 VND
Add to cart

AMD Radeon RX5700XT 8G 50th AE
PCIe 4.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
DP x3 HDMI x1

12.600.000 VND
Add to cart

AMD Radeon VII 16GB
PCIe 4.0, RAM 16GB HBM2 4096-bit
DP x3 HDMI x1

18.870.000 VND
Add to cart

New retail graphic card. Full package. Bảo hành 36 tháng
Đặt hàng thanh toán trực tuyến, thời gian giao hàng 4-6 ngày