Privacy - Quyền riêng tư

Thu thập và sử dụng thông tin

ORBiT thu thập thông tin cá nhân vì nhiều lý do: để bạn có một tài khoản xác định, để chuyển giao một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ mà bạn yêu cầu, hướng bạn tham gia vào các hoạt động trực tuyến hoặc cá nhân hóa hoạt động của bạn ... Chúng tôi cần phải thu thập các thông tin này vào lúc xử lý yêu cầu của bạn. Bạn cần cung cấp thông tin chính xác và lưu giữ lại để hoàn tất các mục đích mà nó được thu thập hoặc để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành.

Sử dụng và chia sẻ thông tin

ORBiT sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà nó được thu thập. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích khác mà không được bạn cho phép. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ cho các dịch vụ khác của ORBiT hoặc cho các bên thứ ba được phép. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích khác. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn trong bất kỳ trường hợp nào cho bên thứ ba hay cá nhân nào khác ngoại trừ một số trường hợp cụ thể.

Cookie

Để có thể tương tác tốt hơn cookie có thể được thiết lập, các tập tin cookie được lưu trên máy tính của bạn. Chúng tôi cho phép bên thứ ba, là những công ty đang có các chương trình hợp tác trên một số trang web của chúng tôi được thiết lập, truy cập các thông tin của bạn trong trường hợp bạn cũng có tham gia. Việc bên thứ ba sử dụng thông tin tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của họ, không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập và sử dụng thông tin từ các tập tin cookie này. Chúng tôi có thể có thông báo để truy cập các tập tin cookie trong phạm vi mạng lưới các trang web của chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của ORBiT.

Bảo mật thông tin cá nhân

ORBiT sử dụng kết hợp các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát và bị sử dụng sai trái. Khi cần thiết, chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa khi truyền thông tin quan trọng qua Internet.

Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với Công ty ORBiT bằng cách truy cập mục hỗ trợ. Vui lòng ghi rõ thông tin liên hệ của bạn, tên của website hoặc dịch vụ và mô tả chi tiết về yêu cầu hoặc mối quan tâm về quyền riêng tư của bạn.