Điều khoản sử dụng

Bạn vui lòng đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây để truy cập, tham khảo, yêu cầu báo giá, tư vấn ... cũng như đặt mua các sản phẩm có trên ORBiT. Với việc truy cập, sử dụng trang web này, bạn đã hiểu rõ và chấp thuận các điều khoản sử dụng.

Giới hạn nội dung

Các thông tin trên website này bao gồm các hình ảnh, hình minh họa, đoạn video, bài viết và các tư liệu khác xuất hiện là bản quyền, thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ, tài sản của của các chủ sở hữu tương ứng. Việc cho phép hiển thị, sao chép, phân phối, download và in ấn bất cứ nội dung nào có trên website nhằm mục đích quảng bá và giới thiệu các công nghệ hoặc phần mềm mới, đối với một số nguồn tài nguyên chỉ có ý nghĩa tham khảo không mang tính thương mại và việc sử dụng các tài nguyên đó tuân theo thỏa ước sử dụng của chủ sở hữu và người dùng cuối. Các nội dung có thể được in ấn hoặc tải về đều dưới dạng nguyên bản, đáng tin cậy, chính xác được cập nhập định kỳ và điều kiện sử dụng chỉ được đảm bảo bởi chính nội dung đó. Trong trường hợp phát sinh lỗi, vui lòng gửi thông báo tới bộ phận hỗ trợ.

Thương hiệu và quyền sở hữu

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ nếu có hoặc cần được cấp phép hợp pháp theo như thỏa ước sử dụng đều được đảm bảo và thực hiện nghiêm túc bởi người dùng cuối. Đối với một số nội dung cụ thể, bạn không được phép sao chép, tải lên, gửi, xuất bản, tái chế, truyền tải hoặc phân phát dưới bất cứ hình thức nào mà trái với quy định sử dụng của nội dung tương ứng.

Sản phẩm, an toàn thông tin

ORBiT đưa lên những hình ảnh, thông tin về sản phẩm rõ ràng, chính xác để tham khảo hoặc đặt mua. Thông tin được cập nhập thường xuyên có định hướng. Thông tin cá nhân: Thông tin được thu nhập thông qua biểu mẫu hoặc tài liệu sẽ được kiểm soát theo quyền riêng tư của ORBiT. Tài khoản thành viên: Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về bí mật tài khoản của mình và bạn cần thông báo ngay cho ORBiT khi thấy có hoạt động sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hoạt động nào vi phạm an toàn gây ra những mất mát có thể có.

Trách nhiệm pháp lý

Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với những điều khoản và quy định này, ORBiT bảo lưu quyền và thông tin vi phạm và bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu có. Khi truy cập vào website, bạn không được phép đăng hoặc truyền tải bất kỳ tư liệu nào liên quan tới tính bất hợp pháp hoặc bất kỳ tư liệu nào khác vi phạm luật pháp. Bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc các ý kiến nêu ra.

Thay đổi quy định

Nội dung điều khoản này có thể được thay đổi để phù hợp với điều kiện sử dụng mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục truy cập và sử dụng, bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các sửa đổi có thể có.