Creative Sound Card

Creative Audigy 4
SB0612, Stereo 24-bit/192kHz
7.1, DTS, Dobly Digital

1.000.000 VND
Add to cart

Creative X-Fi Elite Pro
SB0550EP, Stereo 24-bit/192kHz
7.1, DTS, Dolby Digital. SB0510, RC

8.600.000 VND
Add to cart

Creative Sound Blaster E1
SB1140, USB, Stereo, SNR 106
600 Ohms AMP, SBX Pro Studio

1.060.000 VND
Add to cart

Creative Audigy 6
SB1540, USB, Dual Mic, 600 Ohms AMP
Sound Core3D, SBX Pro Studio

1.860.000 VND
Add to cart

Creative Sound Blaster ZX
SB1506, PCI-e, 5.1, SNR 116dB
600 Ohms AMP, SBX TruStudio Pro

3.300.000 VND
Add to cart

Creative Sound Blaster ZXR
SB1510, PCI-e, 5.1, SNR 124dB
600 Ohms AMP, SBX TruStudio Pro

5.800.000 VND
Add to cart

Creative Recon3D Fatal1ty Professional
SB1356, PCI-e, Mic, 600 Ohms AMP
5.1, Dobly Digital Live, THX TruStudio Pro

1.860.000 VND
Add to cart

Creative X-Fi HD Digital Music
SB1240, USB, Stereo, SNR 114dB
Optical in/out, SBX Pro Studio

2.530.000 VND
Add to cart

Creative X-Fi Titanium HD
SB1270, PCI-e, Stereo, SNR 122dB
Coaxial in/out 5.1, THX TruStudio Pro

4.360.000 VND
Add to cart

Creative Sound BlasterX G6
SB01, USB, 32-bit/384kHz, 130dB DAC
600 Ohms AMP, SBX Pro Studio

3.300.000 VND
Add to cart

Creative Sound Blaster PLAY! 4
SB1860, USB-C, Stereo 24bit/192kHz
110dB DAC, Bass Boost/Dynamic EQs

618.000 VND
Add to cart

Creative Sound BlasterX AE-5
SB1740, PCI-e, 32-bit/384kHz, 7.1
122dB DAC, 600 Ohms AMP

3.360.000 VND
Add to cart

Retail package. Bảo hành 12 tháng
Đặt hàng thanh toán trực tuyến, thời gian giao hàng 4-6 ngày