Graphic Card

XFX R7-360-2GD5
PCIe 3.0, RAM 2GB GDDR5 128-bit
Dual-link DVI-I DVI-D HDMI x1 MiniDP x1

700.000 VND
Add to cart

Zotac GTX750 1GD5
PCIe 3.0, RAM 1GB GDDR5 128-bit
D-Sub DVI-D HDMI x1

670.000 VND
Add to cart

Gigabyte GV-N75TOC-2GI
PCIe 3.0, RAM 2GB GDDR5 128-bit
Dual-link DVI-I DVI-D x1 HDMI x2

980.000 VND
Add to cart

Nvidia GTX570 1.2G
PCIe 2.0, RAM 1.2G GDDR5 320-bit
Dual-link DVI-I DVI-D Mini HDMI x1

700.000 VND
Add to cart

Zotac GTX760-2GD5
PCIe 3.0, RAM 2GB GDDR5 192-bit
DVI-I HDMI DP x1

1.230.000 VND
Add to cart

Gigabyte GV-N105TOC-4GD
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 128-bit
Dual-link DVI-I DVI-D HDMI DP x1

2.530.000 VND
Add to cart

Asus STRIX-R9380-DC2OC-4GD5
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 256-bit
Dual-link DVI-I DVI-D HDMI DP x1

2.360.000 VND
Add to cart

EVGA GTX770 2GB
PCIe 3.0, RAM 2GB GDDR5 256-bit
Dual-link DVI-I DVI-D HDMI DP x1

1.870.000 VND
Add to cart

Nvidia Geforce GTX780 3GB
PCIe 3.0, RAM 3GB GDDR5 384-bit
Dual-link DVI-I DVI-D HDMI DP x1

3.300.000 VND
Add to cart

AMD Radeon RX570 4GB
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 256-bit
HDMI x1 DP x3

2.570.000 VND
Add to cart

Gigabyte GV-RX580GAMING-4GD
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 256-bit
Dual-link DVI-D x1 HDMI x1 DP x3

2.640.000 VND
Add to cart

Zotac GTX1060 3GD5
PCIe 3.0, RAM 3GB GDDR5 192-bit
DVI-D HDMI DP x1

2.860.000 VND
Add to cart

Gigabyte GV-N1060WF2OC-5GD
PCIe 3.0, RAM 5GB GDDR5 160-bit
Dual-link DVI-D HDMI DP x1

5.070.000 VND
Add to cart

Nvidia Geforce GTX980 4GB
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 256-bit
Dual-link DVI-I x1 HDMI x1 DP x3

4.860.000 VND
Add to cart

Asus STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 256-bit
Dual-link DVI-I x1 HDMI x1 DP x3

5.160.000 VND
Add to cart

Nvidia Geforce GTX980TI 6GB
PCIe 3.0, RAM 6GB GDDR5 384-bit
Dual-link DVI-I x1 HDMI x1 DP x3

8.160.000 VND
Add to cart

New graphic card & power cable. Bảo hành 12 tháng
Đặt hàng thanh toán trực tuyến, thời gian giao hàng 4-6 ngày