Network Switch

Mercury S105D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 5 port

126.000 VND

Add to cart

Tenda S105
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 5 port

89.000 VND
Add to cart

Mercury SG105
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100/1000M Gigabit 5 port

238.000 VND

Add to cart

Tenda SG105
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100/1000M Gigabit 5 port

216.000 VND
Add to cart

Mercury S108D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 8 port

186.000 VND
Add to cart

Mercury SG108
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100/1000M Gigabit 8 port

386.000 VND
Add to cart

Tenda SG108
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100/1000M Gigabit 8 port

360.000 VND
Add to cart

Mercury S110D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 10 port, dual uplink

260.000 VND
Add to cart

Fast FS16D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 16 port

507.000 VND
Add to cart

Mercury S116D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100M 16 port

486.000 VND
Add to cart

Tenda S16
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 16 port

360.000 VND
Add to cart

TP-LINK TL-SF1016D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 16 port

640.000 VND
Add to cart

Fast FSG16D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100/1000M Gigabit 16 port

980.000 VND
Add to cart

Fast FS24D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 24 port

660.000 VND
Add to cart

TP-LINK TL-SF1024D
IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x
10/100M 24 port

820.000 VND
Add to cart

Fast FSG124D
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100/1000M Gigabit 24 port

1.230.000 VND
Add to cart

Fast FS48
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 48 port

1.530.000 VND
Add to cart

Mercury S148
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
10/100M 48 port

1.570.000 VND
Add to cart

Fast FSG148
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
10/100/1000M Gigabit 48 port

3.300.000 VND
Add to cart

Mercury SG148
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
10/100/1000M Gigabit 48 port

3.360.000 VND
Add to cart

Fast Ethernet Switch
Gigabit Ethernet Switch

Retail package, manual. Bảo hành 12 tháng
Đặt hàng thanh toán trực tuyến, thời gian giao hàng 1-6 ngày