Nvidia Graphic Card
Workstation & Design Professional Graphics

Nvidia Quadro P400 2GB
PCIe 3.0, RAM 2GB GDDR5 64-bit
Mini DisplayPort x3

2.660.000 VND
Add to cart

Nvidia Quadro P600 2GB
PCIe 3.0, RAM 2GB GDDR5 128-bit
Mini DisplayPort x4

3.360.000 VND
Add to cart

Nvidia Quadro P1000 4GB
PCIe 3.0, RAM 4GB GDDR5 128-bit
Mini DisplayPort x4

6.600.000 VND
Add to cart

Nvidia Quadro P2000 5GB
PCIe 3.0, RAM 5GB GDDR5 160-bit
DisplayPort x4

8.990.000 VND
Add to cart

Nvidia Quadro P4000 8GB
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
DisplayPort x4

17.000.000 VND
Add to cart

Nvidia Quadro RTX4000 8G
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
DisplayPort x3, Virtual Link x1

21.800.000 VND
Add to cart

Nvidia Quadro RTX5000 16G
PCIe 3.0, RAM 16GB GDDR6 256-bit
DisplayPort x4, Virtual Link x1

51.000.000 VND
Add to cart

Nvidia Quadro RTX6000 24GB
PCIe 3.0, RAM 24GB GDDR6 384-bit
DisplayPort x4, Virtual Link x1

98.000.000 VND
Add to cart

PC Graphic Card

Nvidia GTX1070 Founder Edition 8G
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR5
DP x3 HDMI x1

10.700.000 VND
Add to cart

Nvidia GTX1070TI Founder Edition 8G
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR5 256-bit
DP x3 HDMI x1

12.300.000 VND
Add to cart

Nvidia GTX1080 Founder Edition 8G
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR5 256-bit
DP x3 HDMI x1

13.600.000 VND
Add to cart

Nvidia GTX1080TI Founder Edition 11GB
PCIe 3.0, RAM 11GB GDDR5 256-bit
DP x3 HDMI x1

17.000.000 VND
Add to cart

Nvidia RTX2070 Founder Edition 8G
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
DP x3 HDMI x1 Virtual Link x1

13.800.000 VND
Add to cart

Nvidia RTX2080 Founder Edition 8GB
PCIe 3.0, RAM 8GB GDDR6 256-bit
DP x3 HDMI x1 Virtual Link x1

18.900.000 VND
Add to cart

Nvidia RTX2080TI Founder Edtion 11GB
PCIe 3.0, RAM 11GB GDDR6 352-bit
DP x3 HDMI x1 Virtual Link x1

26.000.000 VND
Add to cart

New retail graphic card. Full package. Bảo hành 36 tháng
Đặt hàng thanh toán trực tuyến, thời gian giao hàng 4-6 ngày