Optical Disc Drive

Asus DRW-2014L1T
DVD Multi Recorder   LightScribe
CD-R: 48X   DVD±R: 24X
Interface: Sata
Weight: 700g
Dimensions: 145 x 170 x 40 mm
Retail Package

300.000 VND
Add to cart

Asus DRW-24D3ST
DVD Multi Recorder
CD-R: 48X   DVD±R: 24X
Interface: Sata
Weight: 700g
Dimensions: 146 x 170 x 41 mm
Retail Package

286.000 VND
Add to cart

Asus SDRW-08D2S-U Lite
DVD Multi Recorder
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 2.0
Weight: 280g
Dimensions: 142 x 142 x 20 mm
Retail Package

536.000 VND
Add to cart

Dell DW316
DVD Multi Recorder   MDISC
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 2.0
Weight: 200g
Dimensions: 137 x 145 x 15.24 mm
Retail Package

640.000 VND
Add to cart

External USB 3.0 Slim DVDRW
DVD Multi Recorder
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 3.0
Weight: 186g
Dimensions: 152 x 149 x 18 mm
Retail Package

380.000 VND
Add to cart

External Type-C Slim DVDRW
DVD Multi Recorder
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: Type-C
Weight: 183g
Dimensions: 152 x 149 x 18 mm
Retail Package

400.000 VND
Add to cart

External USB 3.0 DVDRW
DVD Multi Recorder
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 3.0
Weight: 216g
Dimensions: 142 x 146 x 14 mm
Retail Package

330.000 VND
Add to cart

USB Slim External DVDRW
DVD Multi Recorder
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 2.0
Weight: 186g
Dimensions: 142 x 142 x 14 mm
Retail Package

216.000 VND
Add to cart

LG GH24NSCO
DVD Multi Recorder   MDISC
CD-R: 48X   DVD±R: 24X
Interface: Sata
Weight: 610g
Dimensions: 148 x 170 x 42 mm
Retail Package

366.000 VND
Add to cart

LG GP60NB50
DVD Multi Recorder   MDISC
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 2.0
Weight: 200g
Dimensions: 141 x 136.5 x 14 mm
Retail Package

580.000 VND
Add to cart

Liteon eBAU108-01
DVD Multi Recorder
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 2.0
Weight: 220g
Dimensions: 140 x 136.3 x 13.5 mm
Retail Package

516.000 VND
Add to cart

Pioneer DVR-221CHV
DVD Multi Recorder
CD-R: 40X   DVD±R: 24X
Interface: Sata
Weight: 706g
Dimensions: 148 x 171.2 x 42.3 mm
Retail Package

266.000 VND
Add to cart

Pioneer DVR-221L
DVD Multi Recorder
CD-R: 40X   DVD±R: 24X
Interface: Sata
Weight: 700g
Dimensions: 145 x 170 x 40 mm
Retail Package

264.000 VND
Add to cart

Samsung SE-208DB
DVD Multi Recorder
CD-R: 24X   DVD±R: 8X
Interface: USB 2.0
Weight: 300g
Dimensions: 146.6 x 144.0 x 20.8 mm
Retail Package

660.000 VND
Add to cart

Samsung SH224
DVD Multi Recorder
CD-R: 48X   DVD±R: 24X
Interface: Sata
Weight: 700g
Dimensions: 146 x 170 x 41 mm
Retail Package

283.000 VND
Add to cart

Samsung TS-H653
DVD Multi Recorder
CD-R: 48X   DVD±R: 24X
Interface: Sata
Weight: 716g
Dimensions: 146 x 170 x 41 mm
Retail Package

286.000 VND
Add to cart

External USB DVDRW Blu-ray
DVD Multi Recorder Blu-ray Reader
CD-R: 24X   DVD±R: 8X   BD-ROM: 6X
Interface: USB 2.0
Weight: 330g
Dimensions: 138 x 137.5 x 18 mm
Retail Package

660.000 VND
Add to cart

LG BH16NS40 Blu-ray 16X
DVD Blu-ray Multi Recorder   MDISC
CD-R: 48X   DVD±R: 16X   BD-R: 16X
Interface: Sata
Weight: 750g
Dimensions: 146 x 165 x 41 mm
Retail Package

1.160.000 VND
Add to cart

LG GGW-H20L Blu-ray 6X
DVD Blu-ray Multi Recorder
CD-R: 40X   DVD±R: 16X   BD-R: 6X
Interface: Sata
Weight: 736g
Dimensions: 146 x 185 x 41.3 mm
Box Package

440.000 VND
Add to cart

Pioneer BDR-205 Blu-ray 12X
DVD Blu-ray Multi Recorder
CD-R: 40X   DVD±R: 16X   BD-R: 12X
Interface: Sata
Weight: 700g
Dimensions: 148 x 180 x 42.3 mm
Box Package

570.000 VND
Add to cart
DVD Blu-ray Multi Recorder đến 12X đọc ghi các đĩa Blue-ray Disc 25GB, 50GB
DVD Blu-ray Multi Recorder 16X đọc ghi các đĩa Blue-ray Disc 25GB, 50GB, 128GB
Bảo hành 12 tháng
Đặt hàng thanh toán trực tuyến