ORBiT Netpay

Thanh toán trực tuyến với Netpay

Các hình thức thanh toán trực tuyến bao gồm: chuyển khoản, thẻ và số dư của tài khoản
Thanh toán trực tiếp sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng

Lợi ích

Thực hiện thanh toán với các công cụ tích hợp sẵn, an toàn và nhanh chóng
Được giảm % trên tiền thanh toán cùng các bảo đảm, bảo vệ người mua