Creative X-Fi Xtreme Music
Âm thanh trung thực sắc nét
X-Fi Xtreme Music hỗ trợ DTS
Hỗ trợ âm thanh đa kênh tới 7.1

760.000 VND


Thông tin