Audio dành cho không gian vừa đủ Mini Amplifier kết nối Classic Hifi Full Range Speaker
Trải nghiệm nhiều nội dung cùng hệ máy Console
  • PlayStation
  • XBOX