Audio dành cho không gian vừa đủ Mini Amplifier kết nối Classic Hifi Full Range Speaker

Âm thanh 2.1 cho PC Loa Edifier R201T 2.1 và Sound card
Âm thanh 5.1 cho PC Hệ thống Loa Logitech Z5300 5.1 và Sound card