Inno3D GTX1660 SC 6G

Graphic Card
Norton Internet Security
Bảo hành
ORBiT cung cấp các sản phẩm chính hãng. Bảo hành sản phẩm theo thời hạn cùng với những hỗ trợ cần thiết
Mini Repeater
High Speed USB 3.0 Storage