Asus R9 380 4GD5

Graphic Card

Tùy chọn nâng cấp
Hệ điều hành cho điện thoại, tablet có thể có sẵn phiên bản mới hơn từ mục cập nhập để nâng cấp nhanh cùng với kết nối wifi
USB to IDE SATA Adapter
Network Switch