Asus STRIX GTX1070-8G

Graphic Card
Norton Internet Security
Khuyễn mãi
Thông tin sản phẩm khuyễn mãi cùng các hỗ trợ có thể được truy cập bằng từ khóa riêng và sử dụng các nội dung được cung cấp
Mini Repeater
High Speed USB 3.0 Storage