Xiaomi CR6606

Network Router
Norton Internet Security
Tùy chọn nâng cấp
Hệ điều hành cho điện thoại, tablet có thể có sẵn phiên bản mới hơn từ mục cập nhập để nâng cấp nhanh cùng với kết nối wifi
High Speed USB Storage