Asus R9 380 4G

Graphic Card

Công nghệ Solid State Drive
Tùy chọn nâng cấp
Hệ điều hành cho điện thoại, tablet có thể có sẵn phiên bản mới hơn từ mục cập nhập để nâng cấp nhanh cùng với kết nối wifi
Mini Repeater
Tecknet Pure