Graphic Card

GeForce RTX Graphic Card
Nvidia GeForce RTX 2070, 2080 và 2080TI là 3 sản phẩm dẫn đầu của thế hệ card đồ họa RTX 2000 series sử sụng nhân đồ họa được xây dựng trên nền tảng Turing với cấu trúc hoàn toàn mới. RTX tới hướng xây dựng nhân đồ họa hoàn toàn mới chứ không chỉ là những add-on được thêm vào. Với công nghệ dựng hình mang tính nền móng, Ray Tracing - công nghệ dò tia với khả năng dựng hình ngày càng giống với hiện thực. Card đồ họa với kiến trúc Turing được trang bị GDDR6 có tốc độ vượt trội, tăng tốc rất hiệu qủa.
GeForce RTX còn được tích hợp cả những công nghệ dựng hình tiên tiến khác như Vulkan, MDL, OptiX, DXR, Rasterization ... Mỗi nhân GeForce RTX còn được trang bị nhân Tensor Core, nâng cao chất lượng đồ họa, đem đến nền tảng đồ họa rất mạnh.