Application maintenance & Development net@orbit.vn

Xây dựng và phát triển ứng dụng

Phát triển ứng dụng theo các mô hình một hoặc nhiều lớp dưới dạng đơn lẻ hoặc tích hợp, thay đổi hay ít thay đổi theo thời gian. Công nghệ ứng dụng triển khai bao gồm các giải pháp đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng cùng với qui trình phát triển và thực hành quản lý chất lượng tiêu chuẩn. Với sự đồng bộ trong các qúa trình thực hiện đem tới các giải pháp như yêu cầu và được áp dụng tới nhiều lĩnh vực khác nhau.
Cung cấp các dịch vụ outsourcing và phát triển ứng dụng đa dạng:

Software development

  • Full-cycle development
  • Implementation
  • Application porting and data conversion
  • Software sustaining

Migration & Maintenance

Testing & Quality assurance

Công nghệ và nền tảng ứng dụng

Mỗi một công nghệ hay nền tảng phát triển có những thuộc tính riêng. Kỹ năng và mức độ sử dụng, khai thác các công cụ phát triển thông dụng hiện nay được áp dụng đồng bộ và tập trung dựa trên những mô hình chuẩn hóa công nghiệp.

Cam kết về chất lượng

Thực hiện và hoàn thiện các sản phẩm qua qui trình phát triển phần mềm tiêu chuẩn, chuyên nghiệp.
Đảm bảo về chất lượng đồng hành với sự phát triển liên tục của dòng đời sản phẩm.
Lắng nghe và đáp ứng đủ yêu cầu hiện tại và trong tương lai của khách hàng cùng với sự chính xác về thời gian.
Sự hợp tác hiệu qủa của khách hàng mang lại sự ổn định, tin cậy trong các dự án được thực hiện.

Mục tiêu về quản lý chất luợng

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận cơ hội để hợp tác và phát triển những mối quan hệ lâu dài với các đối tác và khách hàng cùng với các giải pháp nhằm giảm thiều chi phí. Sử dụng những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất để có thể mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Niềm tin và sự lựa chọn của khách hàng là động lực lớn để chúng tôi có những dịch vụ và sản phẩm có chất lượng.