Secure socket layer

SSL Certificates

SSL được sử dụng phổ biến trong các giao dịch thương mại điện tử và trao đổi dữ liệu mã hóa. Chứng thực SSL có nhiều gói với các mức độ bảo mật khác nhau.
Comodo SSL Certificates Validation Issuance Phí duy trì / năm
PositiveSSL Domain (DV) Minutes 182.000 VND
Essential SSL Domain (DV) Minutes 382.000 VND

GeoTrust SSL Certificates Validation Issuance Phí duy trì / năm
QuickSSL Premium Domain (DV) Minutes 1.330.000 VND
QuickSSL Premium SAN Multi-Domain Domain (DV) Minutes 2.089.000 VND
True BusinessID Organization (OV) 1-2 days 1.482.000 VND
True BusinessID Multi-Domain Organization (OV) 1-2 days 3.700.000 VND
True BusinessID with EV Extended (EV) 1-10 days 3.182.000 VND
True BusinessID Multi-Domain with EV Extended (EV) 1-10 days 7.000.000 VND

RapidSSL Certificates Validation Issuance Phí duy trì / năm
RapidSSL Domain (DV) Minutes 204.000 VND
RapidSSL Wildcard Organization (OV) Minutes 1.700.000 VND

Bảo mật với SSL

Việc kết nối giữa một Web browser tới bất kỳ điểm nào trên mạng Internet đi qua rất nhiều các hệ thống độc lập mà không có sự bảo vệ nào với các thông tin trên đường truyền. Để bảo vệ những thông tin mật trên mạng Internet hay bất kỳ mạng TCP/IP nào, SSL đã kết hợp những yếu tố sau để thiết lập được kết nối giao dịch an toàn:
Xác thực: đảm bảo tính xác thực của trang mà bạn sẽ làm việc ở đầu kia của kết nối. Cũng như vậy, các trang Web cũng cần phải kiểm tra tính xác thực của người sử dụng.
Mã hóa: đảm bảo thông tin không thể bị truy cập khi nó được truyền qua Internet, dữ liệu phải được mã hóa để không thể bị đọc được bởi những người khác ngoài người gửi và người nhận.
Toàn vẹn dữ liệu: đảm bảo thông tin không bị sai lệch và nó phải thể hiện chính xác thông tin gốc gửi đến.
Với việc sử dụng Secure socket layer (SSL), các Web site có thể cung cấp khả năng bảo mật thông tin, xác thực và toàn vẹn dữ liệu đến người dùng. SSL được tích hợp sẵn vào các browser và Web server, cho phép người sử dụng làm việc với các trang Web ở chế độ an toàn.
SSL được thiết kế như là một giao thức riêng cho vấn đề bảo mật có thể hỗ trợ cho rất nhiều ứng dụng, gồm cả các giao dịch trên Web với tiêu chuẩn Industry standard SSL, 128 / 256 bit SSL encryption. Giao thức SSL hoạt động bên trên TCP/IP và bên dưới các giao thức ứng dụng tầng cao hơn như là HTTP (Hyper text transport protocol), IMAP (Internet messaging access protocol) và FTP (File transport protocol). SSL không phải là một giao thức đơn lẻ, mà là một tập các thủ tục đã được chuẩn hóa để thực hiện các nhiệm vụ bảo mật.
Tăng khả năng bảo mật cho các dịch vụ thương mại điện tử hay các vùng thông tin bạn có thể liên hệ để hỗ trợ cài đặt miễn phí các gói SSL đã đặt mua áp dụng đúng theo tiêu chuẩn an toàn.