Dedicated Server

Server 1

Intel® Xeon® E5620 2.40 GHz, 4 Core, 12M Cache
RAM: 8GB + 8GB
HDD Storage:
1 TB Sata hoặc 250GB SSD
RAID: 0 hoặc 1
IP: 1
610.000 / 1 tháng

Server 2

Intel® Xeon® X5650 2.40 GHz, 4 Core, 12M Cache
RAM: 8GB + 8GB
HDD Storage:
x2 500GB Sata hoặc 250GB SSD
RAID: 0 hoặc 1
IP: 1
700.000 / 1 tháng

Server 3

Intel® Xeon® X5670 2.93 GHz, 6 Core, 12M Cache
RAM: 8GB + 8GB
HDD Storage:
x4 300GB SAS hoặc x2 250GB SSD
RAID: 0 hoặc 1
IP: 1
1.440.000 / 1 tháng

Server 4

Intel® Xeon® E5-2430 2.20 GHz, 12 core, 15M Cache
RAM: 16GB + 8GB
HDD Storage:
x2 1TB SAS 10K hoặc x2 250GB SSD
RAID: 0 hoặc 1
IP: 1
2.230.000 / 1 tháng

Server 5

Intel® Xeon® E5-2640 2.50 GHz, 12 Core, 15M Cache
RAM: 16GB + 8GB
HDD Storage:
x2 1TB SAS 10K hoặc x2 250GB SSD
RAID: 0 hoặc 1
IP: 1
2.550.000 / 1 tháng

Server 6

Intel® Xeon® E5-2670 2.60 GHz, 8 Core, 20M Cache
RAM: 16GB + 8GB
HDD Storage:
x2 1TB SAS 10K hoặc x2 250GB SSD
RAID: 0 hoặc 1
IP: 1
2.870.000 / 1 tháng

Máy chủ Server Dell, IBM, HP, hoạt động nhanh và bền bỉ
Máy chủ đặt tại Data Center đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo đường truyền luôn ổn định
SSD Enterprise chuyên dùng tốc độ cao
Sử dụng băng thông không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt phần mềm server miễn phí
Khuyến mãi tặng DirectAdmin hoặc tặng Server khi đăng ký từ 2 năm