Net Manager Professional Edition

Build name AR

Đem tới các dịch vụ truy cập dữ liệu từ xa đến online server, là phương thức hiệu qủa để cập nhập, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên mạng thông qua các lớp mã hóa an toàn và bảo mật tiêu chuẩn.
Net Manager chạy trên nền web based, có nền tảng công nghệ tin cậy, có thể chạy đơn lẻ và cài đặt thêm ứng dụng, tạo ra không gian cho các ứng dụng đám mây, đảm bảo kết nối và chia sẻ thông tin ở mọi nơi.
Net Manager tương thích các browser thông dụng bao gồm cả browser trên các thiết bị di động, hỗ trợ các công nghệ thông dụng.
Tổng quát
Đăng nhập qua Secure Form với System Authentication hoặc Windows Active Directory
Hỗ trợ đa ngôn ngữ có Language Pack, ngôn ngữ mặc định: EN-US
Security Option cung cấp các thông tin về bảo mật của Server và các ứng dụng liên quan
Desktop không gian để các url của ứng dụng được cài đặt. Các bảng của Desktop có thể di chuyển và trượt qua lại
Plugin hỗ trợ Widget và nhúng Javascript / Flash cho giao diện chính và Net Pad
Giao diện chính di chuyển, truy cập các chức năng tích hợp sẵn và các url nhanh chóng, có thể resize và thay đổi Theme
Ứng dụng dựa trên nền .NET có thể được tải về và cài đặt với package đóng gói cài đặt trực tiếp từ Net Manager hoặc setup từ Server.
Net Manager hoạt động như là System Center, kết nối các nguồn thông tin.

Net Manager có thể được thiết lập để chạy đơn lẻ theo lớp Server IP hoặc được tích hợp với bất kỳ hệ thống Site nào và có thể hoạt động như một giải pháp CMS.
Net Manager có tốc độ truy cập nhanh, đồng bộ cùng với hệ thống Server, rất thuận tiện và hiệu qủa trong hoạt động.

Cập nhập

Thiết lập chế độ tự động cập nhập các update riêng biệt (nếu có) qua Update Panel

Yêu cầu Server

Windows Server 2003/2008/2012 32 - 64 bit. Windows XP/Vista/7/8/10
Internet Information Services (IIS) 6/7/7.5/8
ASP .NET Framework 2.0, 3.5, 4.0, 4.5