Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 280.000 VND 470.000 VND
.com.vn .net.vn .biz.vn 290.000 VND 340.000 VND
.edu.vn 160.000 VND 190.000 VND
.name.vn 30.000 VND 30.000 VND
.gov.vn .org.vn .ac.vn .info.vn .pro.vn .health.vn .int.vn 200.000 VNĐ 200.000 VND
Địa giới hành chính .vn 200.000 VND 200.000 VND

Tên miền Quốc Tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.biz .com .net .name .info .org 230.000 VND
.asia 330.000 VND
.co 530.000 VND
.mobi 380.000 VND
.in 220.000 VND
.bz 420.000 VND
.tv 530.000 VND
.de 170.000 VND
.us 170.000 VND
.co.uk 153.000 VND
.eu 230.000 VND
.cc 420.000 VND
.pw 187.000 VND
.pro .tel 286.000 VND
.ws 330.000 VND