Cloud Virtual Private Server

Cloud VPS 1

Core: 2v Core E5-2670
RAM: 1.5GB
SSD Storage: 20GB
Băng thông: Không giới hạn
Địa chỉ IP: 1
186.000 / 1 tháng

Cloud VPS 2

Core: 2v Core E5-2670
RAM: 2.5GB
SSD Storage: 30GB
Băng thông: Không giới hạn
Địa chỉ IP: 1
370.000 / 1 tháng

Cloud VPS 3

Core: 4v Core E5-2670
RAM: 5GB
SSD Storage: 70GB
Băng thông: Không giới hạn
Địa chỉ IP: 1
686.000 / 1 tháng

Cloud VPS 4

Core: 6v Core E5-2670 CPU
RAM: 6GB
SSD Storage: 100GB
Băng thông: Không giới hạn
Địa chỉ IP: 1
1.000.000 / 1 tháng

Cloud VPS 5

Core: 8v Core E5-2670 CPU
RAM: 8GB
SSD Storage: 130GB
Băng thông: Không giới hạn
Địa chỉ IP: 1
1.200.000 / 1 tháng

Cloud VPS 6

Core: 8v Core E5-2670 CPU
RAM: 12GB
SSD Storage: 150GB
Băng thông: Không giới hạn
Địa chỉ IP: 1
1.899.000 / 1 tháng
Cụm CPU Intel® Xeon® E5-26XX 20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI
Free DA Bản Quyền Software
Truy cập từ xa RDP/SSH
Control Panel: Stop, Start, Reload, Install OS
Hệ thống lưu trữ: Cloud SAN/Distributed
Hệ thống Network kết nối 200M / 10M
Private IP 1 Network 1000M
Cloud VPS là máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây
SSD Enterprise chuyên dùng tốc độ cao
Hỗ trợ chống DDoS gồm SYN Flood, Unintentional DDoS, Zero Day DDoS
Có thể sử dụng chạy Email Server với dung lượng không giới hạn
Sử dụng băng thông không giới hạn
Backup dữ liệu hàng tuần