Network Connection

Hệ thống mạng hoạt động hiệu qủa và tin cậy

Hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn, hạ tầng viễn thông ổn định, an toàn, tốc độ cao cùng với thông tin rõ ràng.
Giá cước hợp lý, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tức thời.
  • Dịch vụ kênh thuê riêng Internet
  • Dịch vụ cho thuê chỗ đặt thiết bị, máy chủ
  • Dịch vụ VoIP
  • Dịch vụ quản trị hệ thống và quản trị dữ liệu
  • Dịch vụ lưu trữ dự phòng

Mục tiêu và lợi ích

Tiếp cận công nghệ tiên tiến, các không gian tiện ích, các giải pháp kết nối, hỗ trợ, duy trì, cập nhập, phát triển hệ thống.
Dịch vụ cung cấp các khả năng tìm kiếm domain và đặt hàng các gói sản phẩm trực tuyến.
Lựa chọn gói dịch vụ và giải pháp thích hợp.
Các sản phẩm và dịch vụ bổ xung tăng cường sự đa dạng của hoạt động trực tuyến.
Khai thác lợi thế của trung tâm dữ liệu và mở rộng hơn nữa mọi hoạt động dựa trên các tiềm năng sẵn có.