Access Manager

version 1.1

Access Manager là ứng dụng web based, bao gồm File Manager, hỗ trợ resume download, download to server và multi upload với thông tin chi tiết. Access Manager có giao diện thân thiện cho phép truy cập dữ liệu từ xa, là phương thức hiệu qủa để cập nhập, chia sẻ và truy cập dữ liệu trên net thông qua các tiêu chuẩn bảo mật an toàn. Access Manager có thể tích hợp và hỗ trợ các nền web khác nhau, đảm bảo kết nối và chia sẻ thông tin ở mọi nơi.
Access Manager tương thích hầu hết các brower thông dụng
Với sự hỗ trợ của các công cụ tiên tiến, Access Manager bảo đảm hoạt động nhanh, tin cậy và an toàn

Tổng quát

  • Đăng nhập qua Secure Form hoặc Windows Active Directory
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ, có Language Pack, ngôn ngữ mặc định: EN-US
  • Giao diện ứng dụng thân thiện, File Manager dễ sử dụng, có Notepad
  • Upload và Transfer dữ liệu thể hiện thông tin chi tiết
  • Hỗ trợ high speed download, multi upload và file transfer (download to server) các file có dung lượng lớn

Cập nhập

Tự động cập nhập các phiên bản mới (nếu có) qua AutoUpdate
Lifetime free upgrades

License

19.99 USD
Online activation
Access Manager online download

Yêu cầu Server

Windows Server 2003/2008 32 - 64 bit. Windows XP/Vista/7/8/10
Internet Information Services (IIS) 6/7/7.5/8
ASP .NET Framework 2.0, 3.5, 4.0, 4.5