Giới thiệu tên miền

Tên miền

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên cá nhân, tổ chức, công ty hay thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
Mục đích chính của tên miền là cung cấp một hình thức đại diện, dùng những tên dễ nhận biết thay cho những tài nguyên mà có địa chỉ bằng số IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS thực hiện.
Địa chỉ Internet hay Intranet IP đang được sử dụng cho tên miền là IPv4 có 32 bit chia thành 4 Octet (mỗi Octet có 8 bit, tương đương 1 byte) cách đếm đều từ trái qua phải bit 1 cho đến bit 32. Địa chỉ IP tiếp theo được sử dụng là IPv6 có 128 bit dung lượng gấp 4 lần của IPv4.
Các dạng tên miền:
Tên miền quốc tế: www.tencongty.com (.net, .biz, .edu.com, .org, .info ....)
Tên miền quốc gia: www.tencongty.com.vn (hoặc .vn, .net.vn, .biz.vn, .edu.vn, .org.vn ....)

Cấu tạo của tên miền

Tên miền domain được tạo thành từ các ký tự không rỗng phân cách nhau bằng dấu chấm (.) Những ký tự này giới hạn ở trong bảng ASCII từ a đến z (không phân biệt hoa hay thường), chữ số từ 0 đến 9 và dấu gạch ngang (-) kèm theo những giới hạn về chiều dài tên và vị trí, dấu gạch ngang không được xuất hiện ở đầu hoặc cuối của các ký tự và chiều dài của các ký tự nên trong khoảng từ 1 đến 63 và tổng chiều dài của một tên miền không được vượt quá 255 (hạn chế của DNS).
Hệ thống Tên miền quốc tế hóa (IDN) tên miền có các ký tự nhiều byte đã được phát triển và hiện đã được đưa vào sử dụng với một tập tên miền mức cao nhất.
Cấu tạo tên miền gồm thành phần thứ nhất là tên định danh, thành phần thứ hai thường gọi là tên miền mức hai (SLD), thành phần cuối cùng là tên miền mức cao nhất (TLD). Tên miền mức cao nhất gồm mã các quốc gia theo tiêu chuẩn ISO-3166 và các lĩnh vực dùng chung generic top-level domain (gTLD)

Làm thế nào để tìm được một tên miền mong muốn ?

Trước hết hãy dùng tên công ty hay tên thương hiệu của bạn. Nhưng nhiều khả năng sẽ không còn tên miền đó đã có rất nhiều tên trùng nhau. Hơn nữa, có nhiều nhà đăng ký đã lấy tên miền đó để khai thác khách hàng tiềm năng trên Internet.
Nếu không còn tên thương hiệu thì hãy nghĩ tới tên khác như tên sản phẩm, thêm bớt một số từ ghép hoặc chấp nhận đăng ký với chủ sở hữu ... hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để có một sự tư vấn phù hợp.

Web Hosting

Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www ... nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu. Lý do bạn phải thuê Web Hosting là để chứa nội dung trang web, dịch vụ email, ftp vì những máy chủ đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (lớp địa chỉ Dedicated IP). Một máy chủ với một địa chỉ IP có thể cung cấp nhiều site khác nhau cho nhiều tên miền khác nhau. Nếu bạn thuê dịch vụ share hosing thì có thể bạn phải dùng chung không gian máy chủ với các khách hàng khác. Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ mà các gói web hosting, chất lượng đường truyền và dịch vụ cũng khác nhau.