Windows Hosting

Thông tin Basic Advance Hyper Thông tin Server
Server đặt tại VN VN VN Windows Server
Dung lượng 750 MB 1 GB (+ 512MB) 2 GB (+ 512MB) .NET/PHP5/ASP/SSI
Băng thông 20 GB 40 GB Unlimited MS SQL Server
Website 2 3 5 POP3/SMTP
MSSQL Unlimited Unlimited Unlimited FTP, HTTP File Manager
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Plesk Control Panel
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited 99.9% Server Uptime
Hợp đồng 1 năm 1 năm 1 năm
Phí duy trì / tháng 30.000 VND 60.000 VND 100.000 VND
Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Linux Hosting

Thông tin Basic Advance Hyper Thông tin Server
Server đặt tại VN VN VN Linux Server
Dung lượng 750 MB 1 GB (+ 512MB) 2 GB (+ 512MB) PHP, Zend Optimizer
Băng thông 15 GB 35 GB Unlimited MySQL
Website 1 3 5 POP3/SMTP/IMAP
MySQL Unlimited Unlimited Unlimited FTP, HTTP File Manager
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Cpanel Control Panel
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited 99.9% Server Uptime
Hợp đồng 1 năm 1 năm 1 năm
Phí duy trì / tháng 30.000 VND 53.000 VND 86.000 VND
Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Sử dụng công nghệ SSD Enterprise chuyên dùng
Giao diện quản lý chuyên nghiệp
Backup hàng ngày