Hệ thống phần mềm nhúng

Phần mềm nhúng

Có thể hiểu hệ thống nhúng là một phần hệ thống xử lý thông tin nhúng trong hệ thống lớn, phức hợp, khả năng thời gian thực, tin cậy và riêng lẻ. Đây là một hệ thống có khả năng tự hoạt động, được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống lớn. Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm để thực hiện một hoặc một nhóm chức năng chuyên biệt trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa điều khiển, quan trắc và truyền tin. Đặc điểm của các hệ thống nhúng là hoạt động ổn định và có tính năng tự động hóa cao.

Công nghệ và nền tảng ứng dụng

Vì sự phát triển hệ nhúng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần cứng và phần mềm nên công nghệ gắn liền với nó cũng chính là công nghệ kết hợp giữa các giải pháp cho phần cứng và mềm. Vì tính chuyên biệt của các thiết bị, hệ thống nhúng như đã giới thiệu nên các nền phần cứng cũng được chế tạo để ưu tiên đáp ứng cho chức năng hay nhiệm vụ cụ thể của yêu cầu thiết kế đặt ra, từ đơn giản đến phức tạp và sự ra đời của các hệ nhúng nhằm thỏa mãn các ứng dụng đa dạng đó. Trong mỗi hệ nhúng đều có những phần mang tính đặc trưng và riêng biệt về thiết kế phần cứng và phần mềm. Sự khác biệt này là kết quả của sư thỏa hiệp về giải pháp thiết kế nhằm ưu tiên thoả mãn các yêu cầu và thực hiện chức năng cụ thể của hệ nhúng. Với mỗi một nền phần cứng thường có những đặc thù riêng và kèm theo một giải pháp phát triển phần mềm tối ưu tương ứng. Chưa có một định nghĩa nào thực sự thoả đáng để được chuẩn hóa và thừa nhận rộng rãi cho hệ nhúng mà vẫn chỉ là những khái niệm chung trong việc thiết kế cụ thể của các hệ thống nhúng.

Phạm vi ứng dụng

Hệ thống nhúng đã trở thành một khuynh hướng giải pháp được áp dụng rộng rãi trong công nghệ kỹ thuật, kết hợp toàn diện cả phần cứng và phần mềm, hứa hẹn nhiều thiết bị nhúng sẽ chiếm lĩnh thị trường rộng lớn trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng không ngừng trong cuộc sống. Đối với lĩnh vực công nghiệp về điều khiển và tự động hóa, hệ nhúng cũng là một giải pháp đầy tiềm năng đã và đang được ứng dụng rộng rãi. Nó rất phù hợp trong xu thế số hóa để thực thi các chức năng thông minh hóa, chuyên biệt trong các hệ thống và thiết bị công nghiệp.
Để tận dụng được cơ hội tham gia vào thị trường mới hấp dẫn này là phải có chiến lược phát triển, trong đó chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực ... được coi là chìa khóa để thành công.
Cơ hội cho lĩnh vực phần mềm nhúng là đa dạng và tiềm năng, tận dụng các lợi thế và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đem tới những cơ hội mới cùng với sự phát triển chung. Trong xã hội thông tin với những bước tiến thay đổi công nghệ thì khách hàng và người dùng cuối được hưởng lợi nhiều nhất từ những thay đổi đó. Triển khai và đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn của hệ thống ứng dụng nhúng cho các lĩnh vực khác nhau là mục tiêu nhằm khai thác các lợi ích mà dịch vụ đó mang lại.