Công nghệ phần mềm

Điện toán đám mây (Cloud Computing)

Hiểu theo một cách khoa học, điện toán đám mây được hiểu là một mô hình điện toán trong đó công việc được giao cho một tập hợp các kết nối, dịch vụ và phần mềm có thể truy cập được thông qua internet. Tập hợp các kết nối, dịch vụ và phần mềm được xây dựng dựa trên một mạng máy tính, định vị đâu đó trên thế giới và được gọi là "đám mây". Thao tác công việc từ xa trên đám mây dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào những trung tâm điện toán sở hữu những máy tính có cấu hình mạnh. Chỉ cần sử dụng những máy tính hay thiết bị PDA .... người sử dụng có thể truy cập tới những kho dữ liệu và những trung tâm điện toán khổng lồ với những dịch vụ cần thiết cho công việc. Chính vì lý do dó, điện toán đám mây trước đó được miêu tả như là điện toán theo yêu cầu.

Trung tâm dữ liệu cho điện toán đám mây

Để giảm thiểu rủi ro, nâng cao tính sẵn sàng cho điện toán đám mây của các trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp cần chú ý ba yếu tố: Đơn giản hóa, chia sẻ và bảo mật. Điện toán đám mây thể hiện một phương thức mới để triển khai và sử dụng các dịch vụ trên một mạng và một hạ tầng CNTT chia sẻ. Trước đây, phần cứng và phần mềm CNTT được cài đặt và vận hành ngay tại chỗ. Với môi trường điện toán đám mây, giá trị của những phần mềm và phần cứng tương tự sẽ được cung cấp theo nhu cầu dưới dạng các loại hình dịch vụ trên mạng. Giờ đây các tổ chức CNTT đã có thể tự xây dựng cho mình những đám mây riêng hoặc tăng cường tài nguyên của mình với điện toán đám mây công cộng, cho phép các trung tâm dữ liệu của họ tận dụng được những lợi ích to lớn từ mô hình này. Tuy nhiên, sẽ có những phiến toái khi liên kết ngày càng gia tăng, các thiết bị cả vật lý lẫn ảo hóa với nhau, trong khi chúng ta đang cố gắng đơn giản hóa mạng để quản lý những tài nguyên này hiệu quả ở mọi quy mô. Vượt qua những thách thức như vậy đòi hỏi phải có sự thay đổi cơ bản về cách thức mà các bộ phận CNTT trong doanh nghiệp xây dựng hệ thống mạng trung tâm dữ liệu truyền thống của họ. Để xây dựng thành công một hệ mạng trung tâm dữ liệu có tính mở, sẵn sàng cho đám mây, thì cần phải đáp ứng được ba tiêu chí cơ bản sau: Đơn giản hóa, chia sẻ, và bảo mật.

Trung tâm dữ liệu với hệ thống điện toán hợp nhất (Unified Computing System)

Hệ thống này hướng tới mục tiêu giảm chi phí và độ phức tạp của cơ sở hạ tầng CNTT, giúp doanh nghiệp phát triển tài sản vốn và nâng cao độ linh hoạt trong kinh doanh.
Dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp, hệ thống điện toán hợp nhất là mô hình điện toán mới trong đó sử dụng quản lý tích hợp và kết hợp chuyển mạch hợp nhất, kết nối một lần cùng với một nền tảng điện toán quy chuẩn của ngành công nghiệp để tối ưu ảo hóa, giảm chi phí tổng thể của trung tâm dữ liệu, đồng thời hỗ trợ việc cung cấp nguồn tài nguyên năng động, đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống xử lý.