Email Server
Thông tin Basic Mail Advance Mail Plus Mail Thông tin Email Server
Dung lượng 5 GB 10 GB 20 GB Email Management
Email Account 10 20 50 Web Mail
Email Forwarder 5 50 100 Outlook
Email Offline POP3/SMTP Standard Mailbox
Mail List 1 3 10 Security Protection
Sao lưu dữ liệu Control Panel
Hợp đồng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
Phí duy trì / tháng 50.000 VND 100.000 VND 160.000 VND
Đặt mua Đặt mua Đặt mua
Hỗ trợ đăng ký email có tên miền riêng
Hệ thống bảo mật tối ưu
Toàn quyền quản lý Email
Giao diện đơn giản dễ sử dụng, chức năng chuyên nghiệp